Tema & Sub-Tema

Tema KAIB XIII 2020 "Kesejagatan Islam: Peranan & Sumbangan Institusi Islam Dalam Era Digital" lagi...

Download Template

Setiap kertas kerja yang dihantar mestilah menggunakan template yang disediakan download template

Pendaftaran Online

Setiap pembentang mesti mendaftar dan memuatnaik abstrak serta kertas kerja penuh secara online

Keynote Speakers

KAIB 13 2020 telah mengundang beberapa tokoh akademik bagi berkongsi idea dan  lagi...

Anjuran Bersama