Tema & Sub-Tema

Tema utama ialah “Islam dalam Ledakan Era Digital di Borneo”.

Bagi memperbanyak dan meluaskan perbincangan dalam bidang akademik di kepulauan Borneo, KAIB XI menyediakan beberapa sub-tema, iaitu;

  • Ekonomi, Pengurusan dan Takaful
  • Sains Sosial
  • Pendidikan
  • Tamadun dan Manuskrip
  • Sains dan Teknologi
  • Dakwah
  • Halal, Wakaf dan Zakat
  • dan lain-lain yang berkaitan isu umat Islam di Kepulauan Borneo.
Home Pendaftaran Tema & Sub-Tema