Tarikh Penting

Tarikh Akhir Penerimaan Abstrak: 15 Jun 2018   9 Julai 2018  Telah ditutup

 

Tarikh Akhir Penerimaan Kertas Kerja: 29 Julai 2018  15 Ogos 2018

 

Pendaftaran Awal (Early Bird): 29 Jun 2018  Telah tamat

 

Tarikh Konferensi: 25 -26 September 2018

 Kertas kerja yang dihantar perlu disertakan dengan nama, jawatan, alamat dan no telefon. Sila rujuk template yang disediakan oleh urusetia.

Sila hantar Kertas Kerja / Makalah / kepada Sekreteriat secara online di: www.kaib.com.my

Home Tarikh Penting